Husenes placering i landskabet (MV-Liv-før-110)

Opgaven

Eleverne skal med udgangspunkt i kortmateriale og historiske beskrivelser arbejde med, hvor boliger placeres. De skal få indblik i landskabets betydning for bosætning og erhverv. 

Der lægges op til, at man tager afsæt i deres egen by eller bopæl.

Der lægges op til at se på perioderne: Vikingetid, tiden omkring 1634 og 1950’erne.

Sådan gør du

Du kan vælge om eleverne skal arbejde med alle tre perioder, eller om de i grupper skal tage en tidsperiode hver og efterfølgende fremlægge for hinanden.

Lad eleverne selvstændigt eller i grupper arbejde med husenes placering i landskabet.
Oplæg til opgaven findes på arbejdsarkene.

Årstid

Hele året

Tidsforbrug

2-4 lektioner

Forberedelse

 • Print arbejdsark
 • Find PC

Kan suppleres med opgaver

Mennesker i marsk og ved Vadehavet
Se på historiske kort
Husenes indretning
Hvad byggede de husene af

 

Aktivitet

 • Inde
 • Ude

Opgavetema

 • Menneskets liv ved Vadehavet før

Mål 1.-10. klasse

Historie efter 9.kl. - Kildearbejde - Historiske problemstillinger og løsningsforslag
Eleven kan udarbejde løsningsforslag på historiske problemstillinger med afsæt i udvalgte kilder.
Eleven har viden om metoder til udarbejdelse af løsningsforslag.

Geografi efter 9. kl. - Perspektivering - Naturgrundlag og levevilkår
Eleven kan vurdere interessemodsætninger og løsningsmuligheder ved udnyttelse af naturgrundlaget. 
Eleven har viden om interesser og natursyn knyttet til naturudnyttelse og miljøbeskyttelse.

Skole

 • Udskoling

Skolefag

 • Geografi
 • Historie

Besøgssteder

 • Esbjerg Museum
 • Fiskeri- og Søfartsmuseet
 • Museet Ribes Vikinger
 • Ribe VikingeCenter
 • Naturvejledning Fanø Kommune
 • Højer Mølle
 • Kulturhistorie Tønder