Mix & match - Husene ved Vadehavet (MV-Liv-før-113)

Opgaven

Denne opgave er tænkt som en evalueringsopgave, der følger op på opgaverne:

Husenes placering i landskabet
Hvad byggede de huse af?
Husenes indretning

Eleverne skal gå rundt mellem hinanden og først læse, så mixe/bytte små kort med tekster om huse ved Vadehavet, og derpå matche dem og få et indtryk af udviklingen i de tre historiske perioder: Vikingetiden, Tiden omkring 1634 og 1950érne. 

Denne opgave er lavet med inspiration fra Cooperativ Learning strukturen: Mix og match.

Sådan gør du

 • Print kortene og klip dem ud
 • Der er 21 kort, hvis du har flere elever, sætter du nogle sammen i par
 • Sørg for plads til at bevæge sig på

Trin 1  
Hver elev får udleveret et kort med en oplysning på. Kortene passer sammen i sæt af tre

Trin 2
Læreren siger: ”Mix”, og eleverne cirkulerer imellem hinanden og bytter kort med dem, de møder undervejs. De læser alle de kort, de får i hånden, inden de bytter videre

Trin 3  
Når læreren siger ”Match!”, leder eleverne efter de klassekammerater, der har de kort, som matcher.

Trin 4
Når alle har fundet deres match. Læses kortene højt kronologisk efter tur i gruppen og eleverne taler om, hvordan de forstår indholdet. Når læreren siger ”Mix” fortsætter øvelsen fra trin 2

Årstid

Hele året

Tidsforbrug

30 minutter

Forberedelse

Print arbejdsarkene

Aktivitet

 • Bevægelse
 • Inde

Opgavetema

 • Menneskets liv ved Vadehavet før

Mål 1.-10. klasse

Historie efter 4.kl. - Kronologi og sammenhæng - Familie og fællesskaber
Eleven kan sammenligne tidlige tiders familie, slægt og fællesskaber med eget liv.
Eleven har viden om fællesskaber før og nu.

Historie efter 9.kl. - Historiebrug - Konstruktion og historiske fortællinger
Eleven kan redegøre for sammenhænge mellem fortidsfortolkninger nutidsforståelser og fremtidsforventninger.
Eleven har viden om sammenhænge mellem fortidsfortolkninger, nutidsforståelser og fremtidsforventninger.

Skole

 • Mellemtrin
 • Udskoling

Skolefag

 • Historie

Besøgssteder

 • Esbjerg Museum
 • Fiskeri- og Søfartsmuseet
 • Museet Ribes Vikinger
 • Ribe VikingeCenter
 • Naturvejledning Fanø Kommune
 • Højer Mølle
 • Kulturhistorie Tønder