Handel og søfart (MV-Liv-før-123)

Opgaven

Eleverne præsenteres for en liste over en række handlesvarer. De skal nu diskutere hvilke varer, som befolkningen i Vadehavet har solgt/udskibet – og hvilke varer man har haft med hjem fra udlandet.

Vigtigt
Perioden dækker perioden fra Vikingetiden til 1870.
Nogle af varerene fandtes endnu ikke på dette tidspunkt eller de blev i hvert fald ikke handlet. Dette skal eleverne også diskutere.

Listen over importerede varer er meget længere end listen over eksporterede varer.

På arbejdsarket skal eleverne skrive i skemaet, hvilke varer de tror befolkningen i det danske Vadehav solgte, og de varer, de tror, sømændene havde med hjem fra fremmede havne. 

De eksporterede varer:
Jydepotter, kreaturer, grise, flæsk, lyng, kuller, torsk, fladfisk, farvestoffer (sent i perioden fra Fanø – ellers import), østers, rav, skind og huder.

De moderne fornødenheder, som man slet ikke kendte, eller ikke importerede på dette tidspunkt:
Elastikker, kaffe, fotoapparater, cola, ris, lakrids, bananer, kartofler og chokolade. 

Importvarer
Resten

Sådan gør du

 • Præsenter opgaven
 • Udlever arbejdsarkene

Årstid

Hele året

Tidsforbrug

En lektion

Forberedelse

 • Print arbejdsarket

Aktivitet

 • Inde

Opgavetema

 • Menneskets liv ved Vadehavet før

Mål 1.-10. klasse

Historie

Efter 6. klasse

Kronologi og sammenhæng: Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder

 • Kronologi, brud og kontinuitet
 • Det lokale, regionale og globale

Skole

 • Mellemtrin
 • Udskoling

Skolefag

 • Historie

Besøgssteder

 • Naturstyrelsen Blåvandshuk
 • Esbjerg Museum
 • Fiskeri- og Søfartsmuseet
 • Havneskolen
 • Museet Ribes Vikinger
 • Ribe VikingeCenter
 • Naturvejledning Fanø Kommune
 • Tønnisgård
 • Naturvejledning Tønder Kommune
 • Kulturhistorie Tønder

Baggrundsviden

issuu.com/vadehavet