Handel og søfart (MV-Liv-før-123)

Opgaven

Eleverne præsenteres for en liste over en række handlesvarer. De skal nu diskutere hvilke varer, som befolkningen i Vadehavet har solgt/udskibet – og hvilke varer man har haft med hjem fra udlandet.

Vigtigt
Perioden dækker perioden fra Vikingetiden til 1870.
Nogle af varerene fandtes endnu ikke på dette tidspunkt eller de blev i hvert fald ikke handlet. Dette skal eleverne også diskutere.

Listen over importerede varer er meget længere end listen over eksporterede varer.

På arbejdsarket skal eleverne skrive i skemaet, hvilke varer de tror befolkningen i det danske Vadehav solgte, og de varer, de tror, sømændene havde med hjem fra fremmede havne. 

De eksporterede varer:
Jydepotter, kreaturer, grise, flæsk, lyng, kuller, torsk, fladfisk, farvestoffer (sent i perioden fra Fanø – ellers import), østers, rav, skind og huder.

De moderne fornødenheder, som man slet ikke kendte, eller ikke importerede på dette tidspunkt:
Elastikker, kaffe, fotoapparater, cola, ris, lakrids, bananer, kartofler og chokolade. 

Importvarer
Resten

Sådan gør du

 • Præsenter opgaven
 • Udlever arbejdsarkene

Årstid

Hele året

Tidsforbrug

En lektion

Forberedelse

 • Print arbejdsarket

Aktivitet

 • Inde

Opgavetema

 • Menneskets liv ved Vadehavet før

Mål 1.-10. klasse

Historie efter 6.kl. - Kronologi og sammenhæng - Kronologi, brug og kontinuitet
Eleven kan identificere brud og kontinuitet i historien.
Eleven har viden om væsentlige træk ved historiske perioder.

Historie efter 6.kl. - Kronologi og sammenhæng - Det lokale, relionale og globale
Eleven kan redegøre for samspil mellem aspekter fra dansk og omverdens historie. 
Eleven har viden om samspil mellem aspekter fra dansk og omverdens historie.

Skole

 • Mellemtrin
 • Udskoling

Skolefag

 • Historie

Besøgssteder

 • Naturstyrelsen Blåvandshuk
 • Esbjerg Museum
 • Fiskeri- og Søfartsmuseet
 • Havneskolen
 • Museet Ribes Vikinger
 • Ribe VikingeCenter
 • Naturvejledning Fanø Kommune
 • Tønnisgård
 • Naturvejledning Tønder Kommune
 • Kulturhistorie Tønder

Baggrundsviden

issuu.com/vadehavet