Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Huse ved Vadehavet - Byggematerialer - Kan de brænde og hvornår blev de brugt (MV-Liv-før-139)

Opgaven

Eleverne præsenteres for byggematerialer og forundringskort, som danner baggrund for samtale om husbyggeri ved Vadehavet før og nu. Eleverne skal i grupper fordele materialer/forundringskort i to spande markeret med brændbart/ikke brændbart-skilte.

Sådan gør du

Lad materialerne ligge fremme i god tid, før I skal tale om dem, så elevernes nysgerrighed bliver pirret, inden de skal i gang med at undersøge materialerne selv. 

Snak med eleverne om de forskellige materialers holdbarhed.

I vikingetiden brugte bl.a. ler, træ, strå/rør, græstørv og grene. Disse materialer forgår nemt og kan ikke holde i mange hundrede år. Derfor finder man kun meget svage spor efter vikingernes hus. Det kan f.eks. være huller, hvor stolperne har stået eller et stykke træ, som har ligget meget fugtigt og som derfor er bevaret.

I Ribe findes huse, som er mere end 500 år gamle, og det er, fordi de er bygget af mursten, som er brændt hårde og taget er lavet af teglsten. I Ribe var der i 1580 en forfærdelig by brand, hvor 213 huse og gårde brændte.

Grunden til at det gik så galt var, at tagene dengang også var tækket med strå og derfor brændte meget nemt.

Efter den tid blev det forbudt at tække sit tag i den indre by og man skulle have tegl på taget.

Stil evt. spørgsmål til eleverne

 • Kan man se huse fra vikingetiden i dag?
 • Er de lige så gamle som vikingerne eller er det efterligninger af, hvordan husene så ud? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hvor gammelt er dit hus?
 • Sæt skiltene med brændbart/ikke brændbart fast på to spande/kasser
 • Vis eksempler på byggematerialer gennem tiden fx: Ler, komøg, halm, et stykke skind, et stykke stof, en planke/et bræt, en pilegren, sten, en mursten, et lille vindue eller en ramme med glas.
 • Lad en af eleverne trække et forundringskort og brug spørgsmålene fra bagsiden, som afsæt for samtale.
 • Lad eleverne fordele kortene i brændbart/ikke brændbart.
 • Bagefter kan eleverne fordele kortene i tre hulahopringe/sjippetove med billeder af huse fra de tre perioder. Dette kræver dog, at der er snakket om fællesmængde og foreningsmængde i matematik inden.

Årstid

Hele året

Tidsforbrug

45-60 min

Forberedelse

Print

 • Huse ved Vadehavet – Forundringskort.
 • Huse ved Vadehavet – Brændbart/ikke brændbart.
 • Huse ved Vadehavet - Hulahopringe. 
 • Fold forundringskortene på midten, så der bliver en forside til eleverne og en bagside til læreren. 

Skaf

 • Ler, komøg, halm, et stykke skind, et stykke stof, et bræt, en pilegren, sten, en mursten, et lille vindue eller en ramme med glas. 
 • 2 Spande/kasser
 • 3 hulahopringe/sjippetove 

Kan suppleres med opgaver

Passer godt sammen med de andre opgaver om: Huse ved Vadehavet

Aktivitet

 • Bevægelse
 • Inde
 • Ude

Opgavetema

 • Menneskets liv ved Vadehavet før

Mål børnehaveklasse

 • Naturfaglige fænomener
 • Sprog

Naturfaglige fænomener - Naturnysgerrig
Eleven kan undersøge naturen ud fra egne iagttagelser, herunder med digitale værktøjer
Eleven har viden om måder at undersøge natur på

Sprog - Samtale
Eleven kan veksle mellem at lytte og udtrykke sig
Eleven har viden om talesprogets funktioner

Mål 1.-10. klasse

Skole

 • Indskoling
 • Mellemtrin

Skolefag

 • Historie
 • Natur og teknologi

Natur/teknologi efter 2.kl. - Kommunikation - Ordkendskab.
Eleven kan mundtligt og skriftligt anvende enkle fagord og begreber.
Eleven har viden om enkle fagord og begreber.

Natur/teknologi efter 4.kl. - Undersøgelse - Teknologi og ressourcer.
Eleven kan identificere stoffer og materialer i produkter fra hverdagen.
Eleven har viden om materialer og stoffer i produkter.

Historie efter 4.kl. - Kildearbejde - Historiske spor.
Eleven kan bruge historiske spor i lokalområdet til at fortælle om fortiden.
Eleven har viden om identifikation af historiske spor i lokalområdet.

Historie efter 4.kl. - Kronologi og sammenhæng - Kronologi.
Eleven kan placere elementer fra historien tidsmæssigt i forhold til hinanden.
Eleven har viden om relativ kronologi.

Besøgssteder

 • Museet for Varde By og Omegn
 • Esbjerg Museum
 • Fiskeri- og Søfartsmuseet
 • Museet Ribes Vikinger
 • Ribe VikingeCenter
 • Naturvejledning Fanø Kommune
 • Højer Mølle
 • Kulturhistorie Tønder