Se film - Menneskets liv ved Vadehavet - nu og i fremtiden (MV-Liv-nu-142)

Opgaven

Filmen ”Menneskets liv ved Vadehavet - nu og i fremtiden” er en introduktionsfilm på knap 7 minutter.

Denne film forholder sig til menneskets liv ved og brug af den særlige natur, som Vadehavet er set i et nutidigt og fremtidigt perspektiv. Der opfordres til refleksion over udviklingen i Vadehavsområdet, i forhold til fx turisme og nationalpark. For hvordan vil fremtiden tegne sig?

Sådan gør du

Denne film adskiller sig fra de tre andre. Filmen er opbygget på den måde, at man efter at have set nogle billeder får stillet et spørgsmål. Man kan med fordel stoppe filmen efter hvert spørgsmål og lade sine elever svare.

Spørgsmålene lyder

 • Hvor bor du?
 • Vidste du at Vadehavet er et så fantastisk område at det er blevet nationalpark?
 • Hvad vil du vise en gæst?
 • Hvordan tror du Vadehavsområdet vil se ud i fremtiden?

Se filmen.

Filmen er produceret for Vadehavets Formidlerforum af Tandrup Naturfilm 2010.
Redaktion: Ulrik G. Lützen, Jens Futtrup, Klaus Melbye, Søren Rask Jessen og Dorte Vind. 
Musik: Mads Bjørn.
Tak til Signe Vind og Nicklas Collier.
Filmen er støttet af Friluftsrådet, Skov- og Naturstyrelsen og Esbjerg kommunale Skolevæsen.

Årstid

Hele året

Tidsforbrug

45 minutter - 1 time

Forberedelse

Se filmen igennem.

Aktivitet

 • Inde

Opgavetema

 • Menneskets liv ved Vadehavet nu og frem

Mål 1.-10. klasse

Samfundsfag efter 9.klasse - Sociale og kulturelle forhold - Kultur
Eleven kan diskutere kulturs betydning for individer og grupper. 

Eleven har viden om kultur og kulturbegreber.

Biologi efter 9.klasse - Perspektivering – Anvendelse af naturgrundlaget
Eleven kan diskutere løsnings- og handlingsmuligheder ved bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget lokalt og globalt.

Eleven har viden om naturforvaltning.

Geografi efter 9.klasse - Perspektivering – Globalisering
Eleven kan diskutere handlemuligheder for udvikling af et bæredygtigt samfund.

Eleven har viden om kriterier for økologisk, økonomisk og kulturel bæredygtighed.

Skole

 • Mellemtrin
 • Udskoling

Skolefag

 • Biologi
 • Dansk
 • Geografi
 • Historie
 • Natur og teknologi
 • Samfundsfag

Besøgssteder

 • NaturKulturVarde
 • Naturstyrelsen Blåvandshuk
 • Esbjerg Museum
 • Myrthuegård
 • Fiskeri- og Søfartsmuseet
 • Havneskolen
 • Vadehavscentret
 • Digehytten
 • Naturvejledning Fanø Kommune
 • Tønnisgård
 • Naturstyrelsen Vadehavet
 • Naturvejledning Tønder Kommune