Vadehavet kan spises - Kveller (MV-Liv-nu-151)

Opgaven

Kveller er en etårig plante. Den vokser udelukkende på saltbund på de høje dele af vaden, oftest på overgangen mellem vade og marsk. Kveller gror også i de saltpåvirkede åbne vandflader på marsken. Kveller er tilpasset til at vokse på saltholdig bund og tåler en høj saltkoncentration i jorden. For at planten kan optage vand gennem rødderne, må planten også optage salt sammen med vandet. Kveller kan spises og smager af salt. Planten kan spises som salat, som tilbehør til en æggemad eller man kan lave salt eller tærte af den. Der må plukkes til eget forbrug.

Man skal bruge kveller, mens den er frisk grøn, og ikke når den antager en rødlig farve sidst på sommeren.

Tag på tur til Vadehavet og pluk kveller og lav kvellersalt eller kvellertærte.

Sådan gør du

 • Forbered eleverne, så de har viden om kveller og planter ved Vadehavet, fx ved at se Naturnørds lille film om kveller
 • Tag på tur til Vadehavet
 • Pluk en pose eller en kurvfuld kveller. Man skal bruge kveller, mens den er frisk grøn, og ikke når den antager en rødlig farve sidst på sommeren
 • I må plukke til eget forbrug
 • Brug evt. kveller i mindre stykker på salat eller som pynt på en æggemad
 • Lav kvellersalt eller kvellertærte

Årstid

Forår og tidlig sommer

Tidsforbrug

En tur til Vadehavet ved lavvande Kvellersalt: Tørretid for kvelleren. ½ time til produktion Kvellertærte:1½ time

Forberedelse

 • Planlæg, hvor I vil tage hen ved Vadehavet
 • Aftal evt. med en naturvejleder
 • Medbring poser eller kurve
 • Beslut om I vil lave salat, æggemad med kveller, kvellersalt eller kvellertærte

Print

 • Faktaark om kveller
 • Opskrifter på kvellersalt eller kvellertærte
 • Evt. Faktaark om tidevand

Kan suppleres med opgaver

Kan suppleres med opgaverne

Lær om Planter ved Vadehavet

Hvilke planter vokser hvor

De andre "Vadehavet kan spises-opgaver"

Aktivitet

 • Bevægelse
 • Inde
 • Ude

Børnehave

 • Krop, sanser og bevægelse
 • Natur, udeliv og science

Opgavetema

 • Menneskets liv ved Vadehavet nu og frem

Mål børnehaveklasse

 • Matematisk opmærksomhed
 • Naturfaglige fænomener

Naturfaglige fænomener: Eleven kan ud fra viden og erfaring færdes iagttagende i naturen.

 • Dyr og planter

Matematisk opmærksomhed: Eleven kan anvende tal og geometrisk sprog i hverdagssituationer.

 • Antal

Mål 1.-10. klasse

 

Natur/teknologi

Efter 2. klasse

Undersøgelse: Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål.

 • Organismer

 

Efter 4. klasse

Undersøgelse: Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger.

 • Naturen lokalt og globalt

 

Madkunstskab

Efter 4./5./6./7. klasse

Fødevarebevidsthed: Eleven kan træffe begrundede madvalg i forhold til kvalitet, smag og bæredygtighed

 • Bæredygtighed og miljø

Madlavning: Eleven kan anvende madlavningsteknikker og omsætte idéer i madlavningen

 • Grundmetoder og madteknik

Måltid og madkultur: Eleven kan fortolke måltider med forståelse for værdier, kultur og levevilkår.

 • Måltidskultur

Skole

 • Indskoling
 • Mellemtrin
 • Udskoling

Skolefag

 • Madkundskab
 • Natur og teknologi
 • Understøttende undervisning

Besøgssteder

 • NaturKulturVarde
 • Naturstyrelsen Blåvandshuk
 • Myrthuegård
 • Fiskeri- og Søfartsmuseet
 • Kratskellet
 • Vadehavscentret
 • Digehytten
 • Naturvejledning Fanø Kommune
 • Tønnisgård
 • Naturstyrelsen Vadehavet
 • Naturvejledning Tønder Kommune