Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Får ved Vadehavet - Årshjul (MV-taselvbord-167)

Opgaven

Eleverne lærer om årets gang for får ved Vadehavet og sætter det i relation til måneder og årstider. Eleverne tegner fårets årshjul mht. klipning, græsning, læmning osv.

Opgaven passer sammen med de andre opgaver om Får ved Vadehavet

 

Sådan gør du

Start med en fælles klassesamtale, hvor der tages udgangspunkt i de fire årstider og fårets årshjul.
Via lærerens spørgsmål og elevernes svar pejler man sig i fællesskab frem til hvad, der skal stå i årshjulet. Måske svarer eleverne rigtigt - måske forkert, men læreren pejler eleverne i den rigtige retning ved at stille yderligere spørgsmål. 

Tal om, hvornår eleverne tror, at fårene klippes, lemmer, kommer på græs, slagtes, vædderen sætte til, tages hjem på stald osv. 

Hjælp til underviseren

 • Forår:      Klipning, læmning, klovpleje
 • Sommer: Fårene sættes på græs, klovpleje
 • Efterår:    Slagtning, klipning, parring, klovpleje
 • Vinter:     Vinterforing, klovpleje

Skriv svarene op på tavlen, så eleverne kan bruge begreberne til at skrive i deres eget årshjul

 • Udlever kraftigt papir
 • Eleverne klipper tre cirkler ved at tegne efter tallerkener i tre størrelser
 • Eleverne tegner et får på den lille cirkel
 • Del den mellemste cirkel i fire felter til årstiderne. Få eleverne til at skrive årstidernes navne og evt. tegne hvordan naturen ser ud ved de fire årstider
 • Den største cirkel laves på baggrund af samtalen og arket med årshjulet for får ved Vadehavet
 • Saml cirklerne med en pakkeclips/soldaterben
 • Lad eleverne fremlægge deres årshjul for hinanden to og to med fokus på de tillærte fagord og begreber
 • Hæng elevernes årshjul op til udstilling.

Årstid

Hele året

Tidsforbrug

45-90 minutter

Forberedelse

Print arbejdsark

Skaf:
Pakkeclips/soldaterben
Kraftigt papir
Tallerkener i tre størrelser
Farvekridt/tegnegrej

Kan suppleres med opgaver

De andre 'Får ved Vadehavet'-opgaver

Aktivitet

 • Bevægelse
 • Inde

Opgavetema

 • Det store ta selv bord
 • Menneskets liv ved Vadehavet før

Mål 1.-10. klasse

Skolefag

 • Natur og teknologi

Natur/Teknologi efter 2.kl. - Undersøgelse – Organismer
Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur
Eleven har viden om dyr, planter og svampe

Natur/teknologi efter 2.kl. – Kommunikation – Ordkendskab
Eleven kan mundtligt og skriftligt anvende enkle fagord og begreber
Eleven har viden om enkle fagord og begreber

Natur/Teknologi efter 4.kl. – Undersøgelse - Naturen lokalt og globalt
Eleven kan undersøge dyrs og planters tilpasninger til naturen
Eleven har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser

Natur/Teknologi efter 4.kl. – Kommunikation – Formidling
Eleven kan formidle egne data mundtligt og skriftligt
Eleven har viden om medier og formidlingsformer

Besøgssteder

 • Myrthuegård

Beboer- og Aktivitetsgården Midtgård