Filtning af Vadefugle (MV-Taselvbord-173)

Opgaven

Lav vådfiltede billeder eller stolehynder af vadefugle og lær om, hvorfor uld kan filte efter en inspirationstur til Vadehavet. Hjemme på skolen kan eleverne læse om fuglenes levevilkår på faktaark,  og tilegne sig viden om uldens egenskaber og forarbejdningen af denne.

Sådan gør du

Hjemme:
Lad eleverne læse om vadefuglene på fakatarkene og kig måske på udstoppede fugle. Tal med eleverne om fuglenes farver, næbbets form og benenes længde, så de er forberedte på turen til Vadehavet.

Ude:
Tegn eller tag billeder af de fugle, som I ser. Læg igen særligt mærke til fuglenes farver, næbbets form og benenes længde.

Hjemme:
Lad eleverne vælge, hvilken fugle de vil filte et billede med. Evt. læse fakatarkene igen.
Derefter designer elevernes ud fra deres idèskitser det endelige billede. 

Læs arket med Fakta om uld og kig nærmere på råulden gerne gennem lup. Sammenlign evt. med et menneskehår.
Følg arbejdsgangen til Filtning af vadefugle og planlæg materialeforarbejdningen.
Det er godt at lave udendørs, da det sviner en del.

Man kan også vælge, at nålefilte fuglen på det vådfiltede stykke bagefter.

Årstid

Hele året - men bedst om foråret og efteråret, hvor der er flest trækfugle i området.

Tidsforbrug

Hjemme 45 min. - Ude to timer - Hjemme fire lektioner

Forberedelse

Print:
Faktaark om vadefugle
Fakta om uld

Skaf:
Råuld eller hvid/lys grå karteflor
Farvet karteflor
Bambusmåtter
Sæbespåner
Piskeris
Evt. lupper og karter

Book evt. en naturvejleder

Kan suppleres med opgaver

Andre opgaver om får ved Vadehavet
Andre opgaver om fugle

Aktivitet

  • Bevægelse
  • Inde

Opgavetema

  • Det store ta selv bord

Mål 1.-10. klasse

Håndværk og design efter 4.-7.kl - Teknikker
Eleven kan navngive og anvende grundlæggende teknikker til forarbejdning af bløde og hårde materialer
Eleven har viden om grundlæggende teknikker til forarbejdning af bløde og hårde materialer

Håndværk og design efter 4.-7.kl - Materialekendskab
Eleven kan navngive bløde og hårde materialer
Eleven har viden om bløde og hårde materialer

Skole

  • Mellemtrin

Skolefag

  • Håndværk og design
  • Understøttende undervisning

Besøgssteder

  • Myrthuegård

Midtgård - et økologiske formidlingssted

Baggrundsviden

Vadehavets trækfugle