Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Mit dyr i Vadehavet (MV-Taselvbord-174)

Opgaven

Eleverne skal slå med en terning, hvor der er forskellige dyr på eller forskellige antal øjne, som repræsenterer dyrene.

 1. Sandorm
 2. Børsteorm
 3. Strandkrabbe
 4. Hestereje
 5. Blåmusling
 6. Hjertemusling

Udfaldet afgør, hvilket dyr man skal arbejde med og gøre sig til specialist i. Klassen får således mange forskellige specialister i de udvalgte dyr.

Eleven skal på vaden finde deres eget dyr og undersøge det - samt læse mere om det.

Arbejdsarket ’Mit dyr i Vadehavet’ skal efterfølgende danne rammen om arbejdet omkring dyret.

Sådan gør du

Hjemme:
Arbejd med ’Lær om’ opgaverne med Vadehavets dyr. Børnene læser eller får læst højt fra fortællebøger om dyrene ved Vadehavet.

Ude:
Eleverne undersøger og finder dyr med evt. Vadehavsbingo og vadeslæder.

Herefter går de fra at være generalister, der ved lidt om mange dyr – til at blive specialister på et dyr valgt af terningen og ved hjælp af arbejdsarket ’Mit dyr i Vadehavet’ samt evt. faktaark om dyrene.

Hjemme:
Følg op på arbejdet inden og under samt evt. lav fremlæggelser for hinanden i grupper.

Årstid

Hele året men bedst forår, sommer og efterår.

Tidsforbrug

Inden ca. 2-4 lektioner Under ca. 2-4 lektioner Efter ca. 1-2 lektioner

Forberedelse

Print:
Arbejdsark

Kan suppleres med opgaver

Vadehavsbingo
Lær om Strandkrabben
Lær om sandorm og børsteorm
Lær hjertemusling og blåmusling
Lær om hesterejen

 

Aktivitet

 • Bevægelse
 • Inde
 • Ude

Børnehave

 • Natur, udeliv og science
 • Kommunikation og sprog

Opgavetema

 • Det store ta selv bord

Mål børnehaveklasse

 • Naturfaglige fænomener

Naturfaglige fænomener - Dyr og Planter
Eleven kan genkende dyr og planter i nærområdet
Eleven har viden om inddeling af dyr og planter i grupper

Naturfaglige fænomener - Naturnysgerrighed
Eleven kan undersøge naturen ud fra egne iagttagelser, herunder med digitale værktøjer
Eleven har viden om måder at undersøge natur på

Mål 1.-10. klasse

Skole

 • Indskoling

Skolefag

 • Natur og teknologi

Natur/teknologi efter 2.kl. - Undersøgelse - Organismer
Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur
Eleven har viden om dyr, planter og svampe

Natur/teknologi efter 2.kl. - Undersøgelse - Undersøgelser i naturfag
Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr
Eleven har viden om enkle undersøgelsesmetoder

Besøgssteder

 • NaturKulturVarde
 • Myrthuegård
 • Fiskeri- og Søfartsmuseet
 • Kratskellet
 • Vadehavscentret
 • Digehytten
 • Naturvejledning Fanø Kommune
 • Tønnisgård
 • Naturvejledning Tønder Kommune

Baggrundsviden

issuu.com/vadehavet