Mit dyr i Vadehavet (MV-Taselvbord-174)

Opgaven

Eleverne skal slå med en terning, hvor der er forskellige dyr på eller forskellige antal øjne, som repræsenterer dyrene:
Slå:

 1. Sandorm
 2. Børsteorm
 3. Strandkrabbe
 4. Hestereje
 5. Blåmusling
 6. Hjertemusling

Eleven skal på vaden finde sit eget dyr og undersøge det - samt læse mere om det.

Arbejdsarket ’Mit dyr i Vadehavet’ skal efterfølgende danne rammen om arbejdet omkring dyret.

Sådan gør du

Hjemme:
Arbejd med ’Lær om’ opgaverne med Vadehavets dyr. Børnene læser eller får læst højt fra fortællebøger om dyrene ved Vadehavet.

Ude:
Eleverne undersøger og finder dyr med evt. Vadehavsbingo og vadeslæder.

Hjemme:
Følg op på arbejdet og lav fremlæggelser for hinanden i grupper.

Årstid

Hele året men bedst forår, sommer og efterår

Tidsforbrug

Inden ca. 2-4 lektioner - Under ca. 2-4 lektioner - Efter ca. 1-2 lektioner

Forberedelse

Print:
Arbejdsark

Kan suppleres med opgaver

Vadehavsbingo
Lær om Strandkrabben
Lær om sandorm og børsteorm
Lær hjertemusling og blåmusling
Lær om hesterejen

 

Aktivitet

 • Bevægelse
 • Inde
 • Ude

Børnehave

 • Natur, udeliv og science
 • Kommunikation og sprog

Opgavetema

 • Det store ta selv bord

Mål børnehaveklasse

 • Naturfaglige fænomener

Naturfaglige fænomener - Dyr og Planter
Eleven kan genkende dyr og planter i nærområdet
Eleven har viden om inddeling af dyr og planter i grupper

Naturfaglige fænomener - Naturnysgerrighed
Eleven kan undersøge naturen ud fra egne iagttagelser, herunder med digitale værktøjer
Eleven har viden om måder at undersøge natur på

Mål 1.-10. klasse

Natur/teknologi efter 2.kl. - Undersøgelse - Organismer
Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur
Eleven har viden om dyr, planter og svampe

Natur/teknologi efter 2.kl. - Undersøgelse - Undersøgelser i naturfag
Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr
Eleven har viden om enkle undersøgelsesmetoder

Skole

 • Indskoling

Skolefag

 • Natur og teknologi

Besøgssteder

 • NaturKulturVarde
 • Myrthuegård
 • Fiskeri- og Søfartsmuseet
 • Kratskellet
 • Vadehavscentret
 • Digehytten
 • Naturvejledning Fanø Kommune
 • Tønnisgård
 • Naturvejledning Tønder Kommune

Baggrundsviden

issuu.com/vadehavet