Se film: Den østatlantiske trækrute (MV-Taselvbord-179)

Opgaven

På kun 1½ minut kan du blive klogere på den østatlantiske trækrute - en fuglerejse fyldt med farer og forhindringer, som gennemføres af tusindvis af fugle årligt. Rejsen leder bl.a. fuglene forbi Vadehavet, og vigtigheden af Vadehavet som rasteplads for trækfuglene illustreres fint og tydeligt i denne lille film.

Kunne I have glæde af at se filmen på et andet sprog, findes den på Common Wadden Sea Secretariats hjemmeside på både engelsk, tysk, hollandsk, fransk og portugisisk.

Sådan gør du

Se filmen igennem, og brug den som introduktion til arbejdet med de øvrige opgaver om trækfugle.

Årstid

Hele året

Tidsforbrug

2 min.

Forberedelse

Se filmen igennem, og tag stilling til om eleverne skal arbejde med det åbne spørgsmål i slutningen af filmen.

Kan suppleres med opgaver

Mit liv som trækfugl

På træk med ryleflokken - for de yngste

På træk med ryleflokken

 

Aktivitet

 • Inde

Opgavetema

 • Det store ta selv bord

Mål 1.-10. klasse

Natur/teknologi efter 2. kl.

Undersøgelse: Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål
- Organismer 

Perspektivering: Eleven kan genkende natur og teknologi i sin hverdag 
- Organismer

Natur/teknologi efter 4. kl.

Undersøgelse: Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger
- Naturen lokalt og globalt

Perspektivering: Eleven kan relatere natur og teknologi til andre kontekster 
- Naturen lokalt og globalt

Biologi efter 9. kl

Perspektivering: Eleven kan perspektivere biologi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse
- Økosystemer

Skole

 • Indskoling
 • Mellemtrin
 • Udskoling

Skolefag

 • Biologi
 • Engelsk
 • Natur og teknologi
 • Tysk

Besøgssteder

 • NaturKulturVarde
 • Naturstyrelsen Blåvandshuk
 • Myrthuegård
 • Fiskeri- og Søfartsmuseet
 • Kratskellet
 • Vadehavscentret
 • Naturvejledning Fanø Kommune
 • Tønnisgård
 • Naturstyrelsen Vadehavet
 • Naturvejledning Tønder Kommune

Baggrundsviden

issuu.com/vadehavet