Nye bestemmelsesark for dyr og planter (MV-Taselvbord-182)

Opgaven

På en tur til Vadehavet kan det være nyttigt at have et bestemmelsesark med til at artsbestemme enten dyr eller planter.

I boksen arbejdsark finder du Mit Vadehavs nye bestemmelsesark for både planter og dyr. Arkene findes i to versioner - én version med navnene på dansk og latin, og én version med navnene på dansk, latin, engelsk og tysk.

Sådan gør du

Print de relevante ark i A3 og laminer dem gerne, så de kan tages med på tur til Vadehavet igen og igen. 

Årstid

Hele året

Tidsforbrug

1-2 timer

Forberedelse

Print i A3 og laminer. 

Aktivitet

 • Bevægelse
 • Ude

Børnehave

 • Alsidig personlig udvikling
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Kultur, æstetik og fællesskab
 • Natur, udeliv og science
 • Social udvikling
 • Kommunikation og sprog

Opgavetema

 • Det store ta selv bord

Mål børnehaveklasse

 • Engagement og fælleskab
 • Kreative og musiske udtryksformer
 • Krop og bevægelse
 • Matematisk opmærksomhed
 • Naturfaglige fænomener
 • Sprog

Mål 1.-10. klasse

Skole

 • Indskoling
 • Mellemtrin
 • Udskoling

Skolefag

 • Biologi
 • Engelsk
 • Natur og teknologi
 • Tysk

Besøgssteder

 • NaturKulturVarde
 • Naturstyrelsen Blåvandshuk
 • Myrthuegård
 • Fiskeri- og Søfartsmuseet
 • Havneskolen
 • Kratskellet
 • Vadehavscentret
 • Digehytten
 • Naturvejledning Fanø Kommune
 • Tønnisgård
 • Naturstyrelsen Vadehavet
 • Naturvejledning Tønder Kommune