Vadehavsbingo (MV-Taselvbord-25)

Opgaven

Vaden, som ellers umiddelbart kan se gold ud, er fuld af liv. Når der skal kigges nærmere på dyrenes livsbetingelser, livsfunktioner og tilpasninger til livet i og på vadefladen, kan man bruge Vadehavsbingo til at skærpe elevernes fokus.

Sådan gør du

Denne opgave kan bruges som den første undersøgende introduktion, hvor man sætter nysgerrighed og undren i fokus eller man kan arbejde med andre opgaver fra temaet "Det store ta' selv bord". Opgaverne kan opbygge en forforståelse, inden man tager til Vadehavet og laver Vadehavsbingo.

 • Tag ud på vadefladen når det er lavvande
 • Del børnene/klassen op i grupper og udstyr dem med en greb og lad dem grave i vaden. Lad dem evt. bruge rejehov eller si i det lave vand
 • Gå på jagt efter dyrene og se om I kan få hele pladen fuld
 • Der skal graves temmelig dybt for at komme ned til sandormene – ca. 1½ grebstik ned

Årstid

Forår/sommer

Tidsforbrug

En-to timer

Forberedelse

 • Print og laminer Vadehavsbingo
 • Skaf greb, bakker/vadeslæder og lupper
 • Skaf sier eller evt. rejehove
 • Husk at tjekke tidevandet den dag, I vil på vaden
 • Book evt. en tur på vaden med en naturvejleder -de har grej og udstyr

Aktivitet

 • Ude

Børnehave

 • Krop, sanser og bevægelse
 • Natur, udeliv og science

Opgavetema

 • Det store ta selv bord

Mål børnehaveklasse

 • Naturfaglige fænomener

Naturfaglige fænomener: Eleven kan ud fra viden og erfaring færdes iagttagende i naturen.

 • Dyr og planter

Mål 1.-10. klasse

Natur/teknologi

Efter 2. klasse

Undersøgelse: Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål.

 • Organismer


Efter 4. klasse

Undersøgelse: Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger.

 • Naturen lokalt og globalt


Biologi

Efter 9. klasse

Undersøgelse: Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i biologi.

 • Evolution

Skole

 • Indskoling
 • Mellemtrin
 • Udskoling

Skolefag

 • Biologi
 • Natur og teknologi

Besøgssteder

 • NaturKulturVarde
 • Naturstyrelsen Blåvandshuk
 • Myrthuegård
 • Fiskeri- og Søfartsmuseet
 • Kratskellet
 • Vadehavscentret
 • Naturvejledning Fanø Kommune
 • Tønnisgård
 • Naturstyrelsen Vadehavet
 • Naturvejledning Tønder Kommune