Lær om sandorm og frynseorm (MV-Taselvbord-30)

Opgaven

Har du været på vaden, kender du sikkert også sandormens små tuer. I arbejdet med denne opgave vil børnene få kendskab til sandormen og frynseormen. Sandorm og frynseorm er meget almindelig på sandbund i Danmark, og specielt i Vadehavet er der mange og de er lette at finde.
Der er opgaver til både hjemme i børnehaven/på skolen og ude på vaden.
Her findes faktaark, malebogsside og fortællebog lige til at printe ud.

Sådan gør du

Hjemme

 • Læs fortællebogen "Frynseormen Frønse og Sandormen Pølle" højt for børnene i børnehaven
 • Lad eleverne i skolen selv læse bogen
 • Tal om tekst og billeder
 • Suppler med viden fra faktaarkene
 • Se på billederne på bestemmelsesarkene
 • Se gerne Naturnørds lille film om sandorm

Ude

 • Tag ud på vaden, når det er lavvande
 • Grav efter sandorm og frynseorm
 • Se og mærk på ormene (OBS: Frynseormen kan godt finde på at bide)
 • Lav "Sandormevæddeløb": Læg ormene på række og se, hvilken der først graver sig ned igen
 • Bliv evt. inspireret af opgaven "Grav frynseorm og sandorm"

Hjemme

 • Læs fortællebogen "Frynseormen Frønse og Sandormen Pølle" højt for børnene igen
 • Tal om tekst og billeder og lad børnene supplere med deres viden
 • Farvelæg ormene på malebogssiden

Årstid

Hele året, bedst fra april til oktober

Tidsforbrug

En time hjemme til oplæsning og samtale To-tre timer ved vaden En time hjemme til oplæsning, samtale og farvelægning

Forberedelse

 • Print fortællebogen (Vælg evt. indstillingen "Booklet", så bliver det til et lille hæfte)
 • Print faktaarkene og malebogssiden
 • Skaf farver
 • Print bestemmelsearkene
 • Laminer evt. arkene
 • Beslut, hvor I vil tage hen. (Sandormen lever på steder i Vadehavet, hvor der er sandvade. Man kan genkende deres tuer)
 • Tjek tidevandet - Ta’ på tur, når det er lavvande
 • Print arbejdsark fra opgaven "Grav sandorm og frynseorm"
 • Skaf greb, bakker og lupper
 • Book evt. en tur på vaden med en naturvejleder, så har de grejet

Kan suppleres med opgaver

Denne opgave kan suppleres med opgaverne

Hvem æder hvem

Fødekæder i Vadehavet

..og de andre "Lær om.."-opgaver.

Aktivitet

 • Inde
 • Ude

Børnehave

 • Natur, udeliv og science
 • Kommunikation og sprog

Opgavetema

 • Det store ta selv bord

Mål børnehaveklasse

 • Naturfaglige fænomener
 • Sprog

Naturfaglige fænomener: Eleven kan ud fra viden og erfaring færdes iagttagende i naturen.

 • Dyr og planter


Sprog: Eleven er opmærksom på forskellige måder at anvende sprog på.

 • Fortælling

Mål 1.-10. klasse

Natur/teknologi

Efter 2. klasse

Kommunikation: Eleven kan beskrive egne undersøgelser og modeller

 • Faglig læsning og skrivning


Efter 4. klasse

Undersøgelse: Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger.

 • Naturen lokalt og globalt

Skole

 • Indskoling
 • Mellemtrin

Skolefag

 • Natur og teknologi

Besøgssteder

 • NaturKulturVarde
 • Naturstyrelsen Blåvandshuk
 • Myrthuegård
 • Fiskeri- og Søfartsmuseet
 • Kratskellet
 • Vadehavscentret
 • Digehytten
 • Naturvejledning Fanø Kommune
 • Tønnisgård
 • Naturstyrelsen Vadehavet
 • Naturvejledning Tønder Kommune