Lær om hesterejen (MV-Taselvbord-33)

Opgaven

Hesterejen er meget almindelig og kan findes næsten overalt i de danske farvande. Den lever på sandbund på lavt vand. Det gør Vadehavet til et godt sted for hesterejer. Der kan være rigtig mange. Man har talt op til 100 pr m2.  Den hører til gruppen af krebsdyr, som hedder de tibenede krebsdyr. Den omfatter bl.a. krabber og hummer.
Der er opgaver til både at arbejde hjemme i børnehaven/på skolen og ude på vaden. Der er faktaark, fortællebog og malebogssider lige til at printe. Der lægges op til at fange, kigge på, koge og spise hesterejerne.  

Denne opgave kan suppleres med de andre "Lær om.."-opgaver og Vadehavet kan spises - Hesterejer.

Sådan gør du

Hjemme

 • Tal med om børnene om hesterejer
 • Lad dem fortælle, hvad de ved og har oplevet med rejer
 • Læs fortællebogen Strandkrabben hr. Skjold og Hesterejen frøken Grå
 • Suppler med viden fra faktaarket
 • Se gerne Naturnørds lille film om hesterejer

Ude

 • Tag til Vadehavet og fang hesterejer med net
 • Hvis du booker en naturvejleder, har de rejehove til at fange dyr med, men man kan også bruge et almindeligt net
 • Læg hesterejerne i en hvid bakke og kig på dem, evt. med lup
 • Kig efter hesterejensPandetorn og antenner
  5 par gangben på forkroppen, hvor af det forreste par har småklosakse
 • 5 par halefødder på bagkroppen
  haleviften bagpå
 • Kig på hesterejens udvendige skelet af plader
 • Kig efter om de har æg under bugen
 • Tag nogle hesterejer med hjem i en spand, så I kan koge og smage dem

Hjemme

 • Læs fortællebogen Strandkrabben hr. Skjold og Hesterejen frøken Grå igen
 • Farvelæg malebogssiderne
 • Kog hesterejerne: Hæld hesterejerne i spildkogende vand og kog dem i 2-3 minutter
 • Pil skjold, ben, hale og hoved af og spis dem

Årstid

April - oktober

Tidsforbrug

½ time-1 time hjemme 1-2 timer ved Vadehavet 2 timer hjemme

Forberedelse

 • Print faktaarkene og malebogssiderne
 • Print bestemmelsearkene
 • Laminer evt. arkene
 • Print fortællebog Strandkrabben hr. Skjold og Hesterejen frøken Grå(Vælg indstillingen "Booklet", så bliver det til et lille hæfte)
 • Beslut, hvor I vil tage hen.
 • Rejehove eller net, hvidebakker eller vadeslæder, lupper, plastikspande til at tage rejerne med hjem
 • Book evt. en tur på vaden med en naturvejleder.

Kan suppleres med opgaver

De andre "Lær om.."-opgaver og Vadehavet kan spises - Hesterejer

Aktivitet

 • Bevægelse
 • Inde
 • Ude

Børnehave

 • Natur, udeliv og science
 • Kommunikation og sprog

Opgavetema

 • Det store ta selv bord

Mål børnehaveklasse

 • Naturfaglige fænomener
 • Sprog

Naturfaglige fænomener: Eleven kan ud fra viden og erfaring færdes iagttagende i naturen.

 • Dyr og planter


Sprog: Eleven er opmærksom på forskellige måder at anvende sprog på.

 • Fortælling

Mål 1.-10. klasse

Natur/teknologi

Efter 2. klasse

Modellering: Eleven kan anvende naturtro modeller.

 • Organismer


Kommunikation: Eleven kan beskrive egne undersøgelser og modeller.

 • Faglig læsning og skrivning

Skole

 • Indskoling
 • Mellemtrin

Skolefag

 • Natur og teknologi

Besøgssteder

 • NaturKulturVarde
 • Naturstyrelsen Blåvandshuk
 • Myrthuegård
 • Fiskeri- og Søfartsmuseet
 • Kratskellet
 • Vadehavscentret
 • Digehytten
 • Naturvejledning Fanø Kommune
 • Tønnisgård
 • Naturstyrelsen Vadehavet
 • Naturvejledning Tønder Kommune

Baggrundsviden

Læs artiklen
Livet på vaderne af Lasse Fast Jensen og Torben Kjærgaard