Fugle ved Vadehavet - lav foldebøger eller e-bøger (MV-Taselvbord-39)

Opgaven

Der er mange fugle ved Vadehavet og mange af dem kaldes vadefugle, da de oftest findes på vaderne. Eleverne arbejder i denne opgave med fuglenes udseende og føde. Eleverne laver en lille bog om "deres" fugl.

Du kan udvide antallet af arter og evt. vælge om I også skal arbejde med måger og gæs.

Eleverne laver en lille bog om "deres" fugl enten en foldebog af karton eller en e-bog.

Sådan gør du

Saml en mængde opslagsbøger, fagbøger og tekster om fugle.

Eleverne skal individuelt eller i par vælge en vadefugl, som de skal søge oplysninger om

 • Fuglens navn
 • Udseende – herunder særlige kendetegn
 • Levevis og levested – herunder træk- eller standfugl
 • Æg og unger
 • Føde
 • Fjender

De indsamlede oplysninger skal bruges til at lave en ”foldebog” eller en e-bog om fuglen. Når bøgerne er færdige, skal eleverne læse hinandens bøger. 

Foldevejledning til foldebog

Brug tre ark papir i forskellige farver. Tag et ark op i venstre hånd. Tag derefter et ark til og læg det kant til kant på ”langsiden”, men med den korte side 2 cm nedenfor kanten på det første ark. Gør det samme med det tredje ark.

Hold arkene godt fast med venstre hånd. Med højre hånd folder du bunken omtrent på midten, således at det ark, som var den nederste ”korte side”, nu ligger 2 cm under det tredje arks øverste ”korte side” (se på billedet). Nu ses foldebogens inddeling.

Titlen på bogen – fuglens navn - skriver du på det yderste korte delark. Undergrupperne skriver du på de 2 cm brede felter af arkene, som stikker ud.

Når du skal skrive til den enkelte undergruppe, skriver du på bagsiden af folden og hele vejen ned til overskriften.

Lav en e-bog

Brug nogle af de apps, hvor man selv kan lave bøger fx:

 • Book Creator
 • Skriv og læs
 • Scribble Press
 • Story Creator

Nogle er gratis og andre koster penge. I de fleste kan man indsætte tale, som app'en kan læse højt bagefter.

Repetition - fluesmækker

Som en repetition skal alle elever formulere og skrive to-tre spørgsmål til de andres bøger. Spørgsmålene skal skrives på små kort, og man skal kunne svares ja eller nej på dem. Kortene lægges i en pose eller æske og blandes.

På en tavle/whiteboard skrives ”Ja” og ”Nej”.

Eleverne deles i to hold, som stiller sig på to rækker bag en linje et par meter fra tavlen. De to forreste elever får hver en fluesmækker i hånden.

Læreren eller en elev læser et spørgsmål højt. Eleverne skal nu se, hvem der først kan ramme det rigtige svar. Har man svaret rigtigt og ramt først, giver man fluesmækkeren til den næste i rækken og går ud af køen. Har man svaret forkert eller ramt sidst, giver man fluesmækkeren til den næste i køen og går selv om bag i køen.

Den gruppe, som først har alle ude, har vundet.

Årstid

Hele året

Tidsforbrug

Minimum 4-5 lektioner

Forberedelse

Øv dig i at lave en foldebog eller beslut, hvilken app I vil arbejde med.

Saml opslagsbøger, plancher, fagbøger og tekster om fugle.

Hvis I vil lave foldebøger, så skaf:

 • Papir i forskellige farver
 • Farver/tusch
 • Små kort af karton
 • 2 fluesmækkere

Aktivitet

 • Inde

Børnehave

 • Natur, udeliv og science
 • Kommunikation og sprog

Opgavetema

 • Det store ta selv bord

Mål børnehaveklasse

 • Naturfaglige fænomener
 • Sprog

Naturfaglige fænomener: Eleven kan ud fra viden og erfaring færdes iagttagende i naturen.

 • Dyr og planter


Sprog: Eleven er opmærksom på forskellige måder at anvende sprog på.

 • Skrivning

Mål 1.-10. klasse

Natur/teknologi

Efter 2. klasse

Undersøgelse: Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål.

 • Organismer


Efter 4. klasse

Kommunikation: Eleven kan beskrive enkle naturfaglige og teknologiske problemstillinger.

 • Faglig læsning og skrivning
   

Dansk

Efter 4. klasse

Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer.

 • Fremstilling


Efter 6. klasse

Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer

 • Fremstilling

Skole

 • Indskoling
 • Mellemtrin

Skolefag

 • Dansk
 • Natur og teknologi

Besøgssteder

 • NaturKulturVarde
 • Naturstyrelsen Blåvandshuk
 • Myrthuegård
 • Fiskeri- og Søfartsmuseet
 • Kratskellet
 • Vadehavscentret
 • Digehytten
 • Naturvejledning Fanø Kommune
 • Naturstyrelsen Vadehavet
 • Naturvejledning Tønder Kommune