Fugledetektiver - på tur ved Vadehavet (MV-Taselvbord-40)

Opgaven

”Fugledetektiver” er en opgave, hvor eleverne ude ved Vadehavet opdager en fugl, som de skal arbejde med denne dag. De skal lave opgaver om fuglen og følge fuglenes flytning fra højvands-rastepladsen til spisepladserne, når vandet falder og ”restauranten” åbner.

Sådan gør du

På skolen

 • Som introduktion kan klassen se filmen ”Vadehavets natur”

Ude 

 • Følg fuglenes flytning fra højvands-rastepladsen til spisepladserne, når vandet falder og restauranten åbner
 • Kom ved højvande, når fuglene er tæt på land – højvandsrastepladsen (er ikke alle steder tæt på land, men undersøg det i forvejen)
 • Klassen deles i grupper
 • Hver gruppe får tildelt en vadefugl (læreren siger ikke fuglens navn, men viser den blot til eleverne)
 • Grupperne arbejder med arbejdsarkene - se nedenfor
 • Til opgaven hvor de skal iagttage og tegne fuglen skal/kan de bruge silhuetterne og hvis den rigtige ikke er der, så tag den der ligner mest
 • Følg med i hvor fuglen bevæger sig hen, når vandet falder
 • Beskriv hvad fuglen gør
 • Når fuglene er væk fra stranden/kysten, så gå ned hvor fuglen var og find fjer, fodspor og andre spor efter hvad fuglen måske lavede her. Indsaml fjer, fotografer/tegn fodspor
 • Undersøg hvad fuglen æd på rastepladsen og find ud af hvilken art det er
 • Lad eleverne fortælle de andre grupper om deres fugl og hvilke spor de fandt

På skolen

Årstid

Forår, sommer, efterår

Tidsforbrug

To lektioner hjemme + minimum fire lektioner ude

Forberedelse

 • Beslut hvor ved vadehavet I vil tage hen
 • Kontakt evt. et af besøgsstederne og få vejledning
 • Tag ud til Vadehavet og se hvilke fugle, du på den tid af året kan ”møde” der
 • Skaf teleskop (kraftig ”en-øjet” kikkert), kikkerter og fuglebøger
 • Evt. bøger om små dyr i Vadehavet (fuglenes føde)
 • Print arbejdsark i passende antal
 • Skaf farver og skriveunderlag

Aktivitet

 • Bevægelse
 • Ude

Opgavetema

 • Det store ta selv bord

Mål 1.-10. klasse

Natur/teknologi

Efter 4. klasse

Undersøgelse: Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger.

 • Naturen lokalt og globalt


Efter 6. klasse

Modellering: Eleven kan designe enkle modeller.

 • Natur og miljø


Biologi

Efter 9. klasse

Undersøgelse: Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i biologi.

 • Evolution

Skole

 • Mellemtrin
 • Udskoling

Skolefag

 • Biologi
 • Natur og teknologi

Besøgssteder

 • NaturKulturVarde
 • Naturstyrelsen Blåvandshuk
 • Myrthuegård
 • Kratskellet
 • Vadehavscentret
 • Naturvejledning Fanø Kommune
 • Naturstyrelsen Vadehavet
 • Naturvejledning Tønder Kommune