Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Læs og quiz om bramgåsen ((MV-Taselvbord-45))

Opgaven

Eleverne lærer om bramgåsen ved at arbejde interaktivt. Eleverne får en lidt quizagtig gennemgang af fuglen og dens levevilkår. Efterfølgende kan de bruge den opnåede viden til at lave præsentationer i programmerne Thinklink eller Slidemaker.

Det hele forklares i denne lille introfilm

Hvis man vil lave Thinklink- eller Slidemaker-opgaver kræver, at man har adgang til Skoletube, hvilket størstedelen af Danmarks skoler har. Man logge ind med sit Unilogin.

Til denne opgave er der fire links:

Introfilm 

Læs og quiz om bramgåsen-opgaven

Slidemaker-opgaven

Thinglink-opgaven

Introfilmen, Slidemaker- og Thinklinkopgaven er også integreret i Læs og quiz om islandsk ryle-opgaven, så eleverne har kun brug for dette ene link til den.

Sådan gør du

 • Se introfilmen samlet hele klassen eller i makkerpar. Den er først i Læs og quiz om bramgåsen-opgaven
 • Eleverne arbejder med opgaverne
 • Eleverne afleverer deres besvarelser i klassens afleveringskanal
 • Lav en fælles opsamling, hvor enkelte eller alle præsentationer vises.

Årstid

Hele året

Tidsforbrug

2-4 timer

Forberedelse

 • Skaf adgang til pc
 • Se Introfilm 
 • Beslut om dine eleverne skal arbejde med præsentationer i Thinklink eller Slidemaker
 • Link til Slidemakeropgave
 • Findes også sidst i Læs og quiz om bramgåsen-opgaven, som eleverne arbejde i
 • Link til Thinklinkopgave 
  Findes også sidst i Læs og quiz om bramgåsen-opgaven som eleverne arbejde i
 • Opret evt. en afleveringskanal på skoletube, hvis ikke klassen allerede har sådan en
 • Se Skoletubeguides lærervejledning klik på ”Modtag elevprodukt”
 • Inddel eleverne i makkerpar.

Kan suppleres med opgaver

Fugledetektiver - på tur ved Vadehavet

Fugle ved Vadehavet - lav foldebøger eller e-bøger

Aktivitet

 • Inde

Opgavetema

 • Det store ta selv bord

Mål 1.-10. klasse

Skole

 • Mellemtrin
 • Udskoling

Skolefag

 • Biologi
 • Dansk
 • Natur og teknologi

Natur/teknologi efter 4.kl. - Undersøgelse - Naturen lokalt og globalt.
Eleven kan undersøge dyrs og planters tilpasninger til naturen.
Eleven har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser.

Dansk efter 4.kl. - Fremstilling - Fremstilling.
Eleven kan udarbejde multimodale æstetiske og faglige tekster.
Eleven har viden om beskrivende og berettende fremstillingsformer.

Biologi efter 9.kl. - Undersøgelse - Evolution.
Eleven kan undersøge og forklare organismers tilpasning til levesteder. 
Eleven har viden om organismers morfologiske, anatomiske og fysiologiske tilpasninger. 

Biologi efter 9.kl.- Kommunikation - Faglig læsning og skrivning
Eleven kan målrettet læse og skrive tekster i naturfag
Eleven har viden om naturfaglige teksters formål og struktur og deres objektivitetskrav

Besøgssteder

 • NaturKulturVarde
 • Naturstyrelsen Blåvandshuk
 • Myrthuegård
 • Fiskeri- og Søfartsmuseet
 • Kratskellet
 • Vadehavscentret
 • Naturvejledning Fanø Kommune
 • Tønnisgård
 • Naturstyrelsen Vadehavet
 • Naturvejledning Tønder Kommune

Baggrundsviden

Vadehavets trækfugle