Lær om hjertemuslingen og blåmuslingen (MV-Taselvbord-48)

Opgaven

Hjerte- og blåmuslinger er meget almindelige i Vadehavet, hvor hjertemuslingen lever nedgravet og blåmuslingen lever ovenpå havbunden.
Gennem arbejdet med disse opgaver vil børnene opnå kendskab til hjertemuslinger og blåmuslinger, herunder deres levevis og levesteder. Der er opgaver til både arbejdet hjemme i børnehaven/på skolen og ude på vaden. Faktaark, malebogsside og fortællebog er lige til at printe.

Sådan gør du

Hjemme

 • Læs fortællebogen "Hjertemuslingen Frøken Hjerte og blåmuslingen Hr. Blå" højt for børnene i børnehaven
 • Lad eleverne i skolen selv læse bogen
 • Tal om tekst og billeder
 • Suppler med viden fra faktaarkene
 • Se på billederne på bestemmelsesarkene

Ude

 • Tag ud på vaden, når det er lavvande
 • Saml blåmuslingeskaller og grav efter hjertemuslinger

Hjemme

Årstid

Hele året, bedst fra april til oktober

Tidsforbrug

1 time hjemme til oplæsning og samtale. 2-3 timer ved vaden. 1 time hjemme til oplæsning, samtale og male - mere, hvis I supplerer med andre opgaver.

Forberedelse

 • Print fortællebogen (Vælg indstillingen "Booklet", så bliver det til et lille hæfte)
 • Print faktaarkene og malebogssiden
 • Skaf farver
 • Print bestemmelsearkene
 • Laminér evt. arkene
 • Beslut, hvor I vil tage hen. (Især hjertemuslinger lever ikke alle steder i Vadehavet)
 • Tjek tidevandet - Ta’ på tur, når det er lavvande
 • Print arbejdsark fra opgaverne ud
 • Skaf greb og bakker til indsamling af hjertemuslinger. Lad muslingerne blive tilbage i Vadehavet, når I tager hjem
 • Book evt. en tur på vaden med en naturvejleder, så har de grejet

Kan suppleres med opgaver

Lav et havbundsbillede.

Lav relieffer eller uroer af opskyl.

Hvem æder hvem - Fødekæder i Vadehavet. 

Vadehavet kan spises - Blåmuslinger.

Lysestage af blåmusling

...og de andre "Lær om.."-opgaver. 

Aktivitet

 • Inde
 • Ude

Børnehave

 • Natur, udeliv og science
 • Kommunikation og sprog

Opgavetema

 • Det store ta selv bord

Mål børnehaveklasse

 • Naturfaglige fænomener
 • Sprog

Naturfaglige fænomener: Eleven kan ud fra viden og erfaring færdes iagttagende i naturen.

 • Dyr og planter


Sprog: Eleven er opmærksom på forskellige måder at anvende sprog på.

 • Fortælling

 

Mål 1.-10. klasse

Natur/teknologi

Efter 2. klasse

Kommunikation: Eleven kan beskrive egne undersøgelser og modeller

 • Faglig læsning og skrivning
   

Efter 4. klasse

Undersøgelse: Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger.

 • Naturen lokalt og globalt

Skole

 • Indskoling

Skolefag

 • Natur og teknologi

Besøgssteder

 • NaturKulturVarde
 • Naturstyrelsen Blåvandshuk
 • Myrthuegård
 • Fiskeri- og Søfartsmuseet
 • Havneskolen
 • Kratskellet
 • Vadehavscentret
 • Digehytten
 • Naturvejledning Fanø Kommune
 • Tønnisgård
 • Naturstyrelsen Vadehavet
 • Naturvejledning Tønder Kommune

Baggrundsviden

issuu.com/vadehavet