Wadden Tide 2019 (MV-Tidevand-181)

Opgaven

I denne opgave finder du undervisningsmaterialet, som blev udarbejdet i forbindelse med den stedsspecifikke skulpturudstilling ”Wadden Tide 2019”.

For at arbejde meningsfuldt med dette materiale er det ikke en forudsætning at have besøgt Wadden Tide-udstillingen, der kunne opleves i perioden 31. august - 29. september 2019 i klitterne og på stranden ved Blåvandshuk Fyr.

Materialet kan derimod ses som inspiration til og vejledning i, hvordan man kan arbejde med udstillingens temaer - bl.a. Livet på havet - i et forløb i børnehaven, folkeskolen og på ungdomsuddannelserne.

Skulturudstillingen ”Wadden Tide 2019” udspringer af Kulturregion Vadehavet - et samarbejde mellem de fire vadehavskommuner Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde.

Sådan gør du

Undervisningsmaterialet er tematisk inddelt. Under hvert tema finder du de tre afsnit: Introduktion, Inspiration og Forslag til aktiviteter.
På den måde har du frihed til selv at sammensætte indhold og forløb for jeres arbejde. Bemærk, at de aktiviteter, der er beskrevet, ikke er designet til en bestemt aldersgruppe. Du kan derfor hurtigt og nemt tilpasse de enkelte aktiviteter, så du kan bruge dem alle til den aldersgruppe, du arbejder med, ligesom du kan kombinere aktiviterne med hinanden samt involvere flere af skoleskemaets fag i forløbet.

I materialet samt under besøgssteder henviser vi også til andre steder, der kan være oplagte at besøge, eftersom det ikke længere er muligt at opleve udstillingen ved havet.

Årstid

Hele året

Tidsforbrug

Fra ½ time til flere uger

Forberedelse

Print undervisningsmaterialet og vælg hvilket tema I vil arbejde med.

Aktivitet

 • Bevægelse
 • Inde
 • Ude

Børnehave

 • Alsidig personlig udvikling
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Kultur, æstetik og fællesskab
 • Natur, udeliv og science
 • Social udvikling
 • Kommunikation og sprog

Opgavetema

 • Tidevand og landskab

Mål børnehaveklasse

 • Engagement og fælleskab
 • Kreative og musiske udtryksformer
 • Krop og bevægelse
 • Matematisk opmærksomhed
 • Naturfaglige fænomener
 • Sprog

Mål 1.-10. klasse

Skole

 • Indskoling
 • Mellemtrin
 • Udskoling

Skolefag

 • Billedkunst
 • Håndværk og design

Besøgssteder

Varde Kommune:

Det gl. Varde Sommerland

Lydspejlet på Kulturspinderiet

Vardemuseerne: Tirpitz, Museum Frello, Nymindegab Museum

Filsø Ellipsen

Oplevelsesloop i Varde Midt

 

Esbjerg Kommune: 

Mennesket ved havet

Lyshøjen

Esbjerg Kunstmuseum

Fiskernes mindelund i Esbjerg

 

Tønder Kommune:

Skulpturhaven

De gamle bevandingsmøller

Kunstmuseet i Tønder

Brandes fod

 

Fanø Kommune: 

De to hunde

Fanø Kunstmuseum

Skibsfarts- og dragtsamling

Fanø Museum

Hannes Hus