Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Vadehavet på hukommelsen (MV-Tidevand-62)

Opgaven

Lad eleverne kigge nøje på et kort over det danske Vadehav. Der arbejdes med, hvordan man husker visuel information og det at videregive et ”budskab”, her informationer fra et kort. Opgaven øver samarbejde. 

Sådan gør du

Intro

 1. Aktiviteten introduceres ved en kort snak om hvordan man kan se noget for sig fx køkkenet derhjemme. Lad et par elever prøve at beskrive. Derefter fortælles at de nu skal arbejde med en opgave, hvor de ikke skal skrive.
 2. Eleverne bliver delt i grupper på fire og hver elev i gruppen får et nummer fra 1 til 4. Hver gruppe får et blankt stykke A3 papir, blyant og viskelæder. Det er vigtigt det er blyant, da alle skal arbejde med samme billede og videreudvikle det.
 3. Forklar at der på lærerbordet ligger et budskab, som de skal kopiere til det store ark. Når aktiviteten er ovre skal deres budskab være så lig som muligt, det der ligger på lærerbordet.
 4. I første runde kommer alle 1’erne frem og får lov til at se på billedet i 20 sekunder (kan varieres efter elevernes alder) uden blyant og papir. Læreren vender arket. De skal bare se og så gå hurtigt tilbage til gruppen og overføre budskabet til gruppens A3-ark. De må snakke, skrive og tegne – men lavt – så de andre grupper ikke kan høre noget.
 5. Efter 1 minut får 2’erne besked på at komme frem og se på billedet i 20 sekunder uden hjælpemidler. Derefter skal de gå tilbage og forsætte med at overføre budskabet. Dette gentager sig til alle fire i gruppen har været oppe.

Det skal understreges at gruppen skal samarbejde og finde ud af hvordan ”budskabet” skal overføres. Ved at bruge ordet ”budskab” – og ikke tegne – undgår man i starten at skabe mismod hos dem som altid siger de ikke kan tegne.

Efterbehandling

 • Snak med eleverne om hvordan de har samarbejdet. Hensigten er at gøre dem bevidste om hvordan de husker visuel information.  
 • Lad derefter klassen se ”budskabet”, i dette tilfælde et kort over det danske vadehav, på transparent.
 • Opgaven kan følges op med at man næste time, beder eleverne skrive, hvad de nu – efter at have arbejdet med denne opgave - ved om Vadehavet.

Frit oversat og bearbejdet fra Erik Lund ”Tren Tanken – Læringstrategier og læringstiler i samfundsfag. Håndbok til Ascherhougs. 

Årstid

Hele året

Tidsforbrug

30 minutter.

Forberedelse

 • Print arbejdsarket med ”budskabet” i 2-4 eksemplarer
 • Lav en transparent af ”budskabet”
 • Skaf et ark A3 blankt papir, blyant og viskelæder til hver gruppe

Aktivitet

 • Bevægelse
 • Inde

Opgavetema

 • Tidevand og landskab

Mål 1.-10. klasse

Skole

 • Indskoling
 • Mellemtrin
 • Udskoling

Skolefag

 • Geografi
 • Natur og teknologi

Natur/teknologi efter 2.kl. - Kommunikation - Ordkendskab.
Eleven kan mundtligt og skriftligt anvende enkle fagord og begreber. 
Eleven har viden om enkle fagord og begreber.

Natur/teknologi efter 4.kl. - Modellering - Modellering i naturfag.
Eleven kan anvende enkle modeller til at vise helheder og detaljer.
Eleven har viden om modellers detaljeringsniveau.

Geografi efter 9.kl. - Kommunikation - Formidling.
Eleven kan kommunikere om naturfag ved brug af egnede medier.
Eleven har viden om metoder til at formidle naturfaglige forhold.

Besøgssteder

 • NaturKulturVarde
 • Naturstyrelsen Blåvandshuk
 • Myrthuegård
 • Fiskeri- og Søfartsmuseet
 • Kratskellet
 • Vadehavscentret
 • Naturvejledning Fanø Kommune
 • Tønnisgård
 • Naturstyrelsen Vadehavet
 • Naturvejledning Tønder Kommune

Baggrundsviden

issuu.com/vadehavet