Lær om planter ved Vadehavet (MV-Tidevand-92)

Opgaven

Planterne ved Vadehavet er tilpasset nogle helt særlige levevilkår. Der vokser planter inde i marsken og helt ud på de høje dele af vaden, hvor de kan voksne, selv om de bliver overskyllet af saltvand.

Der er opgaver til både arbejde hjemme i børnehaven/på skolen og ved Vadehavet. Der er faktaark, malebogssider og fortællebog er lige til at printe. Så børnene kan bruge allerede kendt viden, når de tager til Vadehavet og finder planter.

Sådan gør du

Hjemme

Ude

 • Tag ud på vaden, når det er lavvande
 • Lav de opgaver, I har valgt at supplere denne opgave med

Hjemme

 • Læs fortællebogen "Planter ved Vadehavet" højt for børnene igen
 • Tal om tekst og billeder og lad børnene supplere med deres viden
 • Farvelæg planterne på malebogssiderne

Årstid

Sidst på foråret, sommer og efterår

Tidsforbrug

1 time hjemme til oplæsning og samtale 2-3 timer ved vaden 1 time hjemme til oplæsning, samtale og male

Forberedelse

 • Print fortællebogen (Vælg indstillingen "Booklet", så bliver det til et lille hæfte)
 • Print faktaarkene og malebogssiderne
 • Skaf farver
 • Print plantebestemmelsearket
 • Laminer evt. arkene
 • Beslut, hvor I vil tage hen
 • Tjek tidevandet - Ta’ på tur, når det er lavvande
 • Forbered de opgaver, I vil supplere denne opgave med

Kan suppleres med opgaver

Gå på opdagelse efter planter ved Vadehavet med kastering.
Hvem æder hvem - Fødekæder i Vadehavet.
Byg en vadehavshave.
Lav billeder med planter.
Væv med Vadehavet
Vadehavet kan spises - Kveller.

Aktivitet

 • Bevægelse
 • Inde
 • Ude

Børnehave

 • Natur, udeliv og science
 • Kommunikation og sprog

Opgavetema

 • Tidevand og landskab

Mål børnehaveklasse

 • Naturfaglige fænomener
 • Sprog

Naturfaglige fænomener: Eleven kan ud fra viden og erfaring færdes iagttagende i naturen (Dyr og planter) 

Sprog: Eleven er opmærksom på forskellige måder at anvende sprog på (Fortælling)

Mål 1.-10. klasse

Natur/teknologi efter 2.kl. - Undesøgelse:
Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål (Organismer)

Natur/teknologi efter 2.kl. - Kommunikation:
Eleven kan beskrive egne undersøgelser og modeller (Faglig læsning og skrivning)

Natur/teknologi efter 4.kl. - Undersøgelse:
Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger (Naturen lokalt og globalt)

Natur/teknologi efter 4.kl. - Kommunikation:
Eleven kan beskrive egne undersøgelser og modeller (Faglig læsning og skrivning)

Skole

 • Indskoling
 • Mellemtrin

Skolefag

 • Natur og teknologi

Besøgssteder

 • NaturKulturVarde
 • Naturstyrelsen Blåvandshuk
 • Myrthuegård
 • Fiskeri- og Søfartsmuseet
 • Havneskolen
 • Kratskellet
 • Vadehavscentret
 • Digehytten
 • Naturvejledning Fanø Kommune
 • Tønnisgård
 • Naturstyrelsen Vadehavet
 • Naturvejledning Tønder Kommune

Baggrundsviden

issuu.com/vadehavet