Gå på opdagelse efter planter ved Vadehavet med kastering (MV-Tidevand-93)

Opgaven

Lad børnene opleve mangfoldigheden af planter ved Vadehavet. Inden I tager af sted fletter I en kastering i pil, som bruges, når der ledes efter planter. Planterne sorteres og der leges en stafetleg.

Sammen med børnene flettes kasteringe i pil. Se arbejdsark nederst på siden.

Kasteringene medbringes på turen til Vadehavet. Børnene anvender kasteringene, når børnene går på opdagelse efter planter i marsken og på strandengen. Ved brug af kasteringe får børnene oplevelser med mangfoldigheden af planter, og anvender samtidigt et naturvidenskabeligt arbejdsredskab. I naturvidenskabelig sammenhæng hedder kasteringen Raunkjærcirklen. Raunkjærcirklen er dog større og selv om der også her kastes tilfældigt, anvendes den systematisk til at undersøge, hvilke planter der findes i et område. Børnene anvender kasteringen ved at kaste tilfældigt i et område. De har nu ”fanget” det, der ligger inde i kasteringen. Kasteringen kan i øvrigt anvendes til mange andre naturtyper.

Sådan gør du

 • Børnene er sammen to og to eller i små grupper og går på jagt efter planter ved hjælp af kasteringe og samleposer. Børnene kaster tilfældigt med kasteringen og ”fanger” derved forskellige planter. Børnene løber hen og kigger på planterne. Børnene indsamler blade fra de forskellige planter de finder indenfor kasteringen
 • Læg nu kasteringene på jorden
 • I fællesskab sorteres de indsamlede blade efter bladets form. Planterne placeres efterhånden sorteret i kasteringene
 • Måske kender I navne på nogle af planterne, måske ved I om de er spiselige. Brug evt. fortælleark og plantebestemmelsesark. Kig på bladets form, farve, mærk på overfladen og lugt til bladet
 • Pluk et mindre antal af fire forskellige planter som I lige har arbejdet med. Placer de fire plantearter i midten af fire kasteringe, der er placeret på jorden
 • Prøv nu at lære navnestof. Prøv i fællesskab at give bladene fra de forskellige planter en historie i relation til de naturgivne forhold. Tag her udgangspunkt i bladets form, tykkelse, om den er glat eller ru, stor eller lille om den blev ”fanget”, tæt på vaden eller længere oppe på land
 • Lad herefter børnene fra god afstand løbe hen og hente den strandplante, der bliver råbt op. Det kan være en voksen eller et af børnene, der råber det op, som skal hentes. Flere børn kan løbe på samme tid
 • Måske har I samlet andre ting end planter med kasteringene som kan indgå i legen
 • Tag evt. foto af planterne, som I kan hænge op hjemme i børnehaven eller på skolen

Årstid

Sidst på foråret, sommer og efterår

Tidsforbrug

1-1½ time ude (+ tid til at flette en kastering inden I tager ud)

Forberedelse

 • Print arbejdsark
 • Flet pilekransene hjemme i børnehaven eller på skolen. Pilegrene kan ofte klippes i et læhegn, og det er de lange årsskud I skal anvende. Husk at få ejerens tilladelse
 • Skaf en grensaks
 • Skaf små samleposer
 • Skaf kamera

Kan suppleres med opgaver

Lær om planter ved Vadehavet.

Hvem spiser hvem – Fødekæder i Vadehavet.

Byg en vadehavshave.

Lav billeder med planter Læge-kokleare.

 

Aktivitet

 • Bevægelse
 • Ude

Børnehave

 • Krop, sanser og bevægelse
 • Natur, udeliv og science
 • Kommunikation og sprog

Opgavetema

 • Tidevand og landskab

Mål børnehaveklasse

 • Krop og bevægelse
 • Naturfaglige fænomener

 

 Krop og bevægelse: Eleven kan foretage valg, der styrker og udvikler kroppen.

 • Fysisk aktivitet

Naturfaglige fænomener: Eleven kan ud fra viden og erfaring færdes iagttagende i naturen.

 • Naturnysgerrig

 

Mål 1.-10. klasse

Natur/teknologi

Efter 2. klasse

Undersøgelse: Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål

 • Undersøgelser i naturfag
 • Organismer

Efter 4. klasse

Kommunikation: Eleven kan beskrive enkle naturfaglige og teknologiske problemstillinger.

 • Formidling

Skole

 • Indskoling

Skolefag

 • Natur og teknologi

Besøgssteder

 • Naturstyrelsen Blåvandshuk
 • Myrthuegård
 • Kratskellet
 • Vadehavscentret
 • Naturvejledning Fanø Kommune
 • Tønnisgård
 • Naturstyrelsen Vadehavet
 • Naturvejledning Tønder Kommune

Baggrundsviden

issuu.com/vadehavet