Lav billeder med planter (MV-Tidevand-94)

Opgaven

Lav ”klisterbilleder”, hvor I samler planter og sætter dem fast på papstykker med dobbeltklæbende tape og lav gnidetryk af planterne I finder, når I er på tur ved Vadehavet.

Sådan gør du

Børnene går på plantejagt. De kan bruge en kastering.

Klisterbilleder

 • Materialet til denne aktivitet fylder ikke meget i turrygsækken
 • Hjemmefra har I klargjort papstykker med dobbeltklæbende tape
 • Børnene kaster ringen og ved hver kast udvælger de et blad eller en blomst
 • Børnehavebørn løber tilbage med til pædagogen, der sidder med papstykkerne. Skoleelever bærer selv papstykket
 • Når det beskyttende lag over tapen er fjernet, kan børnene dekorere papstykket med plantedelene
 • Billedet overdrysses evt. med sand til sidst for at lukke af til det sidste klister

Gnidetryk

 • I medbringer papir, farvekridt og tegnebræt
 • Børnene laver gnidetryk ved lægge at lægge bladet under papiret og gnide hen over papiret med farvekridt. Det er lettest, hvis man bruger den brede side af farvekridtet, så fremstår bladets forme, bladkanten og bladribberne på papiret
 • Hæng billederne op hjemme i børnehaven eller på skolen

Årstid

Sidst på foråret, sommer og efterår

Tidsforbrug

1-2 timer ude (+ tid inden I tager ud til at flette en kastering og klargøre papstykkerne)

Forberedelse

 • Skaf papkasser, dobbeltklæbende tape (også kaldt tæppetape), sakse og/eller knive
 • Skær stykker af kasserede papkasser - størrelse ca. 10 x 15 cm
 • Sæt dobbeltklæbende tape på papstykkerne, og lad det beskyttende lag blive på tapen
 • Skaf papir, farvekridt og tegnebræt
 • Lav evt. kastering
 • Print evt. fortælleark og planteartsbestemmelsesark

Kan suppleres med opgaver

Lær om planter ved Vadehavet.
Gå på opdagelse efter planter ved Vadehavet med kastering.
Væv med Vadehavet - for de mindste.
Hvem æder hvem - Fødekæder i Vadehavet.
Byg en vadehavshave. 

Aktivitet

 • Inde
 • Ude

Børnehave

 • Alsidig personlig udvikling
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Kultur, æstetik og fællesskab
 • Natur, udeliv og science

Opgavetema

 • Tidevand og landskab

Mål børnehaveklasse

 • Kreative og musiske udtryksformer
 • Naturfaglige fænomener

Kreative og musiske udtryksformer: Eleven kan udtrykke sig i billeder, musik og drama.

 • Fremstilling

 

Naturfaglige fænomener: Eleven kan ud fra viden og erfaring færdes iagttagende i naturen.

 • Naturnysgerrig

Mål 1.-10. klasse

Billedkunst

Efter 2. klasse

Billedfremstilling: Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder.

 • Maleri og collage

 

Natur/teknologi

Efter 2. klasse

Undersøgelse: Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål.

 • Organismer

Skole

 • Indskoling

Skolefag

 • Billedkunst
 • Natur og teknologi

Besøgssteder

 • NaturKulturVarde
 • Myrthuegård
 • Fiskeri- og Søfartsmuseet
 • Kratskellet
 • Vadehavscentret
 • Digehytten
 • Naturvejledning Fanø Kommune
 • Tønnisgård
 • Naturvejledning Tønder Kommune