Byg en vadehavshave (MV-Tidevand-95)

Opgaven

Prøv at bygge en lille vadehavshave med strandplanter hjemme på legepladsen. Besøg Vadehavet inden I går i gang. 

Salttålende planter eller sukkulenter kan købes på en planteskole.

Sådan gør du

Før I bygger en vadehavshave – på tur til Vadehavet
I starter med en tur til Vadehavet. Her kan I få kendskab til nogle af de planter, der gror på marsken/strandengen. I arbejder med planterne ved at prøve de forskellige planteaktiviteter, der er foreslået at supplere denne opgave med. Herved får I snakket om de specielle forhold og levevilkår som planterne har tæt på Vadehavet.

I får kendskab til de planter, der kan klare at vokse, hvor det blæser meget, og hvor der skyller saltvand ind over planterne ved forhøjet vandstand.

På jeres tur ved Vadehavet skal I kigge på jordbunden. I kan undersøge jordbunden ved at lave enkelte gravestik ned for at undersøge jordlagene. Det kan være marsk, som er meget lerholdig eller det kan være steder, hvor der er sten, grus eller overvejende sand.

Hjemme
Byg en vadehavshave med strandsand, køb planter på planteskolen, plant ud og pas haven. For at gøre det let at anlægge en vadehavshave, skal I benytte strandsand. En del af vadeplanterne er tilpasset til at klare sig ved både marsk og strand.

Når I anlægger haven er 1 til 1,5 m2 en god størrelse. Anlæg evt. haven som et højbed. For at få den lille have til at fungere, skal I tage lidt tang med hjem fra Vadehavet, da det giver gode vækstbetingelser for de fleste af planterne.

Tag på planteskolen og køb planter som fx engelsk flettegræs, strandasters, strandmalurt, marehalm og spartina. Spørg efter sukkulente planter, som fx bidende stenurt.
Har I godt med plads kan I plante den hjemmehørende danske klitrose, Rosa Pimpinellifolia.

Prøv at samle frø ved Vadehavet om efteråret og få frøene til at spire i jeres lille have.

Tag fotos af planterne hver uge, så kan i følge udviklingen af jeres vadehavshave.

Årstid

Sent forår og sommer

Tidsforbrug

En dag ved Vadehavet og en dag hjemme på legepladsen

Forberedelse

En tur til Vadehavet
En tur til planteskolen
Der skal bruges et lille soleksponeret sted på legepladsen
Sand, brug evt. det gamle sand fra sandkassen. Sandet må gerne være iblandet lidt jord
Skaf spader og trillebør

Kan suppleres med opgaver

Lær om planter ved Vadehavet.

Gå på opdagelse efter planter ved Vadehavet med kastering.

Væv med Vadehavet - for de mindste.

Lav billeder med planter.

Aktivitet

 • Ude

Børnehave

 • Alsidig personlig udvikling
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Kultur, æstetik og fællesskab
 • Natur, udeliv og science

Opgavetema

 • Tidevand og landskab

Mål børnehaveklasse

 • Naturfaglige fænomener

Naturfaglige fænomener: Eleven kan ud fra viden og erfaring færdes iagttagende i naturen.

 • Dyr og planter

Mål 1.-10. klasse

Natur/teknologi

Efter 2. klasse

Undersøgelse: Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål.

 • Organismer

 

Skole

 • Indskoling

Skolefag

 • Natur og teknologi

Besøgssteder

 • NaturKulturVarde
 • Myrthuegård
 • Kratskellet
 • Vadehavscentret
 • Digehytten
 • Naturvejledning Fanø Kommune
 • Tønnisgård
 • Naturvejledning Tønder Kommune

Vadehavet
Planteskoler