Vadehavets Formidlerforum

Vadehavets Formidlerforum er et samarbejde mellem natur- og kulturinstitutionerne langs Vadehavet.

I koordineringsgruppen er:

  • Vadehavscentret
  • MYRTHUE - Natur, Kultur & Læring
  • Fiskeri- og Søfartsmuseet
  • Naturstyrelsen Vadehavet
  • NaturKulturVarde 
  • Museum Sønderjylland
  • Nationalpark Vadehavet
  • Friluftsrådet

Derudover deltager Museet for Varde By og Omegn, Sydvestjyske Museer, Naturcenter Tønnisgård, Ribe VikingeCenter og Naturstyrelsen Blåvandshuk. 

Målet er, at styrke og samle natur- og kulturformidling i Vadehavsområdet.

Læs mere om Vadehavets Formidlerforum på hjemmesiden