Ta' på gratis kursus i Mit Vadehav

Kurser for lærere og pædagoger "Sådan bruger du Mit Vadehav"

Vi arrangerer lærer- og pædagogkurser i brug af materialet fra Mit Vadehav, hvor man også får viden om Vadehavets natur og kultur. Indbydelse og tilmelding foregår via det materiale, som udsendes til skoler og børnehaver i de fire Vadehavskommuner eller her på siden. Lærere og pædagoger fra andre kommune er også velkomne.

Læs folderen om Mit Vadehav til skoler og børnehaver


 

Kurser for børnehavepædagoger

Børnehaver kan tilmelde 1-2 pædagoger og pædagogiske assistenter på det gratis Mit Vadehav pædagogkursus. Vi tilbyder to kurser i 2020. Der er plads til 25 pædagoger på hvert kursus og tilmelding er efter "først til mølle-princippet".

Tilmelder du dig til kurset betyder det:

  • At 1-2 pædagoger deltager i et heldagskursus. Kurset er gratis. Det koster kun pædagogernes timer
  • At pædagogerne får afsat noget tid til at hente materiale fra hjemmesiden
  • At børnehavebørnene arbejder med aktiviteterne fra hjemmesiden
  • At børnehaven mindst en gang besøger vaden/marsken eller en natur-/kulturinstitution med en formidler.

Heldagskursus: 09.00–15.00

Tilmelding

Materialerne udsendes til børnehaver i de fire vadehavskommuner. Pædagoger fra andre kommuner er dog også velkomne til at tilmelde sig.

Næste kurser 2020

De næste kurser for børnehaver afholdes i sommeren 2020.

Onsdag d. 19. august 2020
Afholdes i Ho/Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 25. august 2020
Afholdes på Fiskeri- og Søfartsmuseet


 

Kurser for lærere, børnehaveklasseledere og pædagoger i skoler

Tilmelder du dig det gratis kursus betyder det:

  • At lærerteamet (min. én person) deltager i et heldagskursus. Kurset er gratis. Det koster kun lærernes timer
  • At jeres elever arbejder med opgaverne fra hjemmesiden
  • At klassen mindst en gang besøger vaden/marsken eller en natur-/kulturinstitution med en formidler.

Heldagskursus: 09.00–15.00

Tilmelding

Tilmelding og materialer findes under datoerne. Materialerne udsendes ligeledes til skoler i de fire vadehavskommuner. Lærere fra andre kommuner er dog også velkomne til at tilmelde sig.

Næste Kurser 2020

De næste kurser for skoler afholdes i sommeren 2020.

Tirsdag d. 8. september 2020
Afholdes på Vadehavscentret for børnehaveklasse-indskoling

Onsdag d. 9. september 2020
Afholdes på Vadehavscentret for mellemtrin-udskoling